Pedagogisch Coach. Voor evenwicht in ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen de wereld.

Kinderen zijn en ontwikkelen in voortdurende dialoog met de wereld. Daarmee vormen zij verleden, heden en toekomst van de wereld.
Als ouder, leerkracht en professioneel opvoeder wens je dat deze dialoog voor het kind probleemloos verloopt en dat jij voldoende talenten en vaardigheden bezit om dit kind te begeleiden. Maar soms ervaar je dat je elkaar niet verstaat, dat dit kind iets anders nodig heeft dan jij kunt geven of dat je niet voldoende vaardigheden of kennis bezit.

Als pedagogisch coach help ik op die momenten. Met elkaar bepalen we waar behoefte aan is en bied ik, voor korte tijd, de helpende hand. Ik versterk vaardigheden, bied kennis, ga in dialoog met kind en/of opvoeder en help actief mee in de zoektocht naar evenwicht en balans in de ontwikkeling van dit kind.

Integer zijn over mijn kennis en kunde en kind en ouder met respect behandelen zijn belangrijke voorwaarden waar ik naar handel.

 

Doelgroepen.

 • Kinderen tussen nul en zestien jaar die een hulpvraag hebben waarbij pedagogische coaching ingezet kan worden
 • Ouder(s), verzorger(s) van kinderen tussen nul en zestien jaar die een hulpvraag hebben waarbij pedagogische coaching ingezet kan worden.
 • Professioneel opvoeder(s) die  een hulpvraag hebben waarbij pedagogische coaching ingezet kan worden.
 • Kinderopvang- of onderwijsorganisaties die een training / workshop / cursus willen inkopen over een pedagogisch onderwerp.
 • Kinderopvang- of onderwijsorganisaties die pedagogisch advies nodig hebben of pedagogisch beleid willen ontwikkelen en hierbij een hulpvraag hebben.
 • Kinderen tussen zes en vijftien die een rechtsgeörienteerde leerstijl hebben en in het onderwijs lees-, taal-, spelling- en/of rekenproblemen ervaren.

 

De kernvisie methode. Krachtig anders leren

Een methodisch stappenplan geschikt voor kinderen en jeugdigen die een rechts-georiënteerde voorkeursleerstijl hebben en daardoor problemen ervaren in taal-, lees- en rekenverwerving. Denk hierbij aan dyslexie, discalculie, automatiseringsproblemen, niet vloeiend of traag lezen. Om het stappenplan te doorlopen zijn er vier tot acht sessie nodig, afhankelijk van problematiek en niveau van het kind.

 

Kindercoaching.

Het begeleiden van kinderen en/of ouders bij pedagogische hulpvragen.

 • Coaching:  Oplossingsgerichte coachingstrajecten voor lichte, specifieke ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0 – 16 jaar.  Een traject bestaat uit 4 tot 8 sessies, waarin de nadruk ligt op de eigen kracht van het kind en zijn/haar vermogen om te groeien.
 • Ondersteuning:  Lichte opvoedingsondersteuning voor ouders en  kinderen van 0 – 16 jaar.  De methodische aanpak hierbij is maatwerk, passend bij de problematiek en de gewenste ondersteuning, nadruk ligt ook hier op een oplossingsgericht traject van 4 tot 8 sessies.
 • Speltherapie: Speltherapie kan ingezet worden bij kinderen van 3 – 12 jaar die problemen ervaren in de ontwikkeling en/of ingrijpende en traumatische gebeurtenissen te verwerken hebben. Omdat speltherapie een langdurig traject kent, zal deze vorm vooral daar ingezet worden, waar geen woorden gegeven kunnen worden aan de problematiek. 

Training en advies.

Naast individuele begeleiding van kinderen en hun ouders, bied ik ook training en advies.

 • Video Interactie Begeleiding (VIB):  Dit middel wordt vooral ingezet om interactie tussen personen te versterken. Dit kan zijn tussen opvoeder en kind, maar ook groepsinteractie en vraagstukken in deze interactie worden helder in beeld gebracht.  Doordat videobeelden vervolgens minutieus bekeken, geduid en bevraagd worden, krijgt de begeleide persoon nieuwe inzichten. Deze inzichten helpen bij het versterken van interactievaardigheden, oplossen van interactievraagstukken en het vergroten van de sensitieve houding. VIB is een breed inzetbaar middel.
 • Pedagogische trainingen/workshops/cursussen voor professioneel opvoeders:  Ik lever maatwerk, maar bied ook een aantal vaste workshops aan:
 • Workshops

  • Plezier in uitvoering (workshop over werkdruk)
  • Ontwikkelingstaken (gekoppeld aan dagritme en activiteiten)
  • Kindgericht werken (op een andere manier kijken naar het aanbieden van activiteiten)
  • Voor en Vroegschoolse educatie – De uitvoering op de groep
  • Omgaan met verschillende typen ouders
  • Waarom structuur en consequent belangrijk is

 • Beleid:  Pedagogisch beleid ontwikkelen voor kinderopvang / onderwijs.
 • Pedagogische vraagstukken:  Adviezen geven over pedagogische vraagstukken op verzoek van een organisatie of opvoeder.
 • Ouderavonden:  Verzorgen van ouderavonden over pedagogische onderwerpen. (een vast aanbod, maar ook maatwerk is mogelijk.)
 • Blog:  Adviezen over algemene pedagogische vraagstukken door middel van een blog.

 

 

Informatie

 • Over Carla
 • Opleidingen
 • Beroepsvereniging
 • Kosten

Pedagogisch coach Carla KampmanIk ben al sinds mijn veertiende betrokken bij allerlei activiteiten waar kinderen aan meedoen. Sociaal cultureel werk, sport, jeugdverenigingen en grote projecten. Zowel in bestuursfuncties als in uitvoerende functies geniet ik van het mogelijk maken van goede dingen voor kinderen en jongeren. Over mijn studieloopbaan en carrièrerichting heb ik dan ook nooit getwijfeld: Sociaal Agogisch Werk en daarna aan het werk. In eerste instantie in dienende beroepen waar ik vooral heel veel gesprekken met mensen heb gevoerd, ontzettend veel plezier heb gehad en veel kennis en ervaring heb opgedaan. Tot ik mijn hart kon gaan volgen en een werkplek vond in de kinderopvang. Nadat ik een aantal jaren werkzaam was in de kinderopvang ben ik Social Work – Jeugd en Gezin gaan studeren, zodat ik mij als manager in de kinderopvang kon gaan richten op het begeleiden van pedagogisch medewerkers, verbinding zoeken met andere partijen waar kinderen zich bevinden en de begeleiding van kinderen en ouders die wat extra aandacht nodig hebben om elkaar te vinden en verder te gaan in hun ontwikkeling. Prachtig werk. Werken vanuit mijn hart.
Om dit te kunnen blijven doen heb ik de beslissing genomen om als pedagogisch coach mijn eigen bedrijf te starten, waar u op deze website alles over kunt lezen. Ik heb een aantal extra opleidingen gevolgd om mijn basis te verbreden en ben de uitdaging aangegaan om ook een andere droom waar te maken: ik ben aan de Open Universiteit begonnen met de studie Psychologie.

Ik hanteer een tarief van € 65,- per sessie, inclusief het geldende BTW tarief.
Prijzen voor training en advies op aanvraag. Neemt u hiervoor contact met mij op.

 

 

Contact. Zo kunt u mij bereiken:

Pedagogisch Coach Carla Kampman
Brinkweg 1
7691 PE Bergentheim
06 - 18 66 18 36
carla@pedagogischcoach.nl
www.pedagogischcoach.nl

Blog.